4
نوامبر

اگر ساعتی را در میدان مغناتیسی قرار بدهیم چه اتفاقی برای ان می افتد

هر وقت که شما يک ساعت رو ،در ميداني مغناطيسي قرار بديد هر قدر به قسمت نيرومند تر ،ميدان مغناطيسي نزديکتر باشيد ..سرعت ساعت کندتر مي شه .

 

برچسب‌ها:

Accessibility