3
نوامبر

چرا مصریان باستان می خواستند فرعون بعد از مرگ زندگی داشته باشد

فرعون

فرعون

‫برای مصریان باستان، ‫زندگی پس از مرگ فرعون حیاتی بود. ‫تضمین می کرد که خورشید هر روز ‫طلوع کنه. ‫این مقبره های عظیم ـشون ‫فقط تضمین نمی کرد که ‫فرعون ها بتونن بعد از مرگ ‫زنده بمونن. ‫زندگی پس از مرگ قدرت لاینفکی ‫رو فراهم می کرد ‫که از زندگی زنده ها محافظت کنه. ‫این تفکر منحصراً  ‫مخصوص مصر نیست. ‫این سر دنیا، ‫فرهنگی که هیچ ارتباطی با ‫خاور نزدیک باستان نداشته. (شامل ایران باستان و مصر باستان و میان رودان و …) ‫به وابستگی ـشون به قدرت مردگان ‫اعتقاد دارن.

چرا زندگی پس از مرگ انقدر برای مصریان مهم بوده؟

چرا در مصر مقبر های عظیم برای زندگی پس مرگ ساخته شده است

چه چیزی پس از مرگ وجود داره؟‫چطور ممکنه بدونیم؟

برچسب‌ها:, , , ,

Accessibility