3
نوامبر

ابعاد درونی یک سیاه چاله به چه صورت است 2 بعدی است یا 3 بعدی

سیاه چاله های فضایی

سیاه چاله های فضایی

…”ايده “لئونارد ،درباره اينکه “افق رخداد” در سياهچاله دو بُعد از سوژه سه بعدي مرکزيست .مشکل گم شدن اطلاعات را حل مي کند. هر چيزي که به درون ،يک سياهچاله سقوط مي کند ردِّ خود را در توده مرکزي و هولوگرم لرزان در افق رخداد، به جا مي گذارد.

وقتي که سياهچاله ،اشعه هاکينگ” را از افق ساطع مي کند” ،اين تشعشع، با ذراتي که به درون افتاده اند در ارتباط است.

اطلاعات گم نشده اند. “در سال 2004 در يک کنفرانس علمي در “دوبلين .هاکينگ” شکست را پذيرفت” .سياهچاله ها ، اطلاعات را نابود نمي کنند .لئونارد ساسکيند” برنده نبرد سياهچاله شد” اما او بسيار بيش از اين را به انجام رسانده .زيرا اين تئوري فقط خاص سياهچاله ها نيست.

،ما را وادار به تصور کردن واقعيت .به شيوه اي نوين مي کند انگار که دو توضيح متفاوت ،از من و شما و هر چه که در اين اتاق هست وجود داشته باشد.

يکي از آنها همان توصيف عادي واقعيت سه بُعديست. و ديگري به نوعي يک تصوير هولوگرم از ديوارهاي اتاق است که کاملاً بهم ريخته .اما هنوز همان است با همان اطلاعات دقيق قبلي اين ايده ، ديگر يک ايده محض نيست.

بلکه يک اصل بنيادين فيزيک محسوب مي شود. که مي گويد اطلاعات در يک نوع فيلم سه بعدي .در لبه هاي جهان، ذخيره مي شوند. ،به عبارتي ديگر فضاي سه بعدي، تنها يک تعريف از حقيقت است تعريف ديگر آن، در يک فيلم يک بعدي مسطح بيليونها سال نوري دورتر و در لبه کيهان وجود دارد.

چرا اين دو واقعيتي که به نظر مي رسد ،در همکاري با هم هستند به نظر بزرگترين پازل فيزيکي هستند که نيازمند حل شدنند؟ يکي از بزرگترين چالشها ،که از کل اين ماجرا ناشي مي شود درک ماهيت فضاست.

،چرا فضا سه بُعديست در حاليکه همه اطلاعات ذخيره شده در اين فضا به صورت يک هولوگرم دو بُعدي ذخيره شده؟ سياهچاله، اين کنکاش را ايجاد مي کند و واقعاً هم به آن دامن مي زند .که در آن فضاي عادي ديگر وجود ندارد بنابراين ، اگر از من درباره اينکه ،فضا چطور ايجاد شده بپرسند  ناچارم فقط بگويم  داريم درباره اش فکر مي کنيم ما هنوز نمي توانيم بفهميمش.

سياهچاله ها تقريباً يک قرن است که مرکز توجهند. فکر مي کرديم که آنها ماشين زمانند.

يا ميان بُرهايي به جهانهاي موازيند يا هيولاهايي که يک روزي زمين را مي خورند. البته هر کدام از اين ايده ها ممکن است يک روزي درست از آب در بيايند.

،اما در اينجا و در اين لحظه سياهچاله ها تاثير ژرفي روي من و شما دارند. سطح هولوگرف چشمک زن آنها به نظر مي رسد که به ما مي گويد : ،هر چيزي که ما فکر مي کنيم اينجا هست آنجا در لبه جهان اسرار آميزمان هم منعکس است .

به چالش کشیدن نظریه سیاه چاله استيون هاکينگ

نظر استيون هاکينگ درباره اندازه سیاه چاله ها

چگونه يک جرم با وزني بي نهايت سنگين ممکن می شود

چرا در مصر مقبر های عظیم برای زندگی پس مرگ ساخته شده است

ردیابی سیاه چاله های فضایی از طریق صدا

البرت اينشتاين فضا و زمان را چگونه می دید

چه اتفاقي مي افتد وقتي دو سیاه چاله 2 کهکشان !به هم برخورد کنند

ابر سیاه چاله ها چیستن ؟

درون یک سیاه چاله چه می گذرد

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility