2
نوامبر

چگونه يک جرم با وزني بي نهايت سنگين ممکن می شود

اتم های سنگین

اتم های سنگین

چگونه يک جرم با وزني بي نهايت سنگين عملکردي همچون جرم ذرات اتمي با وزني بي نهايت سبک را دارد؟ ما وقتي در باره سوژه هاي عادي يا حتي خود مردم حرف مي زنيم هيچکدام ، دقيقاً مثل هم نيستند. مثلاً شما مي توانيد سعي کنيد مرا تکثير کنيد, اما کپي هاي مختلف من دقيقاً شبيه به هم نخواهند بود.

با چنين درکي مردم و سوژه هاي عادي مثل اجزاي بنيادين عمل نمي کنند. آنها قابل تميز دادن از هم هستند اما سياهچاله ها کاملاً متفاوتند. سياهچاله ها مثل ذرات بنيادين عمل مي کنند. و اين بسيار غير منتظره است .چون اينها موضوعات عظيم مايکروسکوپيک هستند.

،در حال حاضر ، اين ايده تنها يک ايده هيجان بر انگيز است. اما ظرف 5 سال ، گيرنده هاي فوق حساس بايد قادر به رديابي امواج فضا که به وسيله دو سياهچاله در گردش به دور يکديگر ايجاد شده است، باشند.

و آنها به ما خواهند گفت که آيا واقعاً مثل ذرات ريز اتم عمل مي کنند يا نه .

 

ردیابی سیاه چاله های فضایی از طریق صدا

البرت اينشتاين فضا و زمان را چگونه می دید

چه اتفاقي مي افتد وقتي دو سیاه چاله 2 کهکشان !به هم برخورد کنند

ابر سیاه چاله ها چیستن ؟

درون یک سیاه چاله چه می گذرد

اولين کشف قطعي یک سیاه چاله

دانشمندان چگونه فراتر از کهکشان راه شیری را برسی می کنند

سیاه چاله چقدر از ما دور هستند

شبیه سازی یک سیاه چاله در کامپیوتر

ایا هر ستاره ایی که منفجر می شود تبدیل به سیاه چاله می شود

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,

Accessibility