2
نوامبر

چرا زندگی پس از مرگ انقدر برای مصریان مهم بوده؟

فرعون

فرعون

و کلید اینه که بفهمیم چرا ‫زندگی پس از مرگ ‫انقدر برای مصریان ‫مهم بوده. ‫اصل قضیه همینجاست. اتاق دفن اصلی .

 ‫این تابوت دان ـه. (تابوت دان: نگهدارندۀ جسد از جنس سنگ با تزئینات ویژه در سطح بیرونی) ‫این چیز گنده و بزرگ تابوت دان ـه

‫و اونم جاییه که اوناس ‫قبلاً قرار داشته خب، ببخشیدا، ولی اون که اینجا نیست ‫من می خواستم ‫و خب پس همۀ اینا در واقعباهاش دست بدم، ‫بهش بگم، “سلام، چطور مطوری؟ چه خبرا؟” ‫‫و اینا هم طلسمای دیگه ای هستین؟ ‫و خب پس همۀ اینا در واقع ‫ماشین رستاخیز  ‫اوناس و روح ـش هست. ‫هنگام غروب، روح اوناس برمیگشت به ‫بدن اصلاح شده ـش و یه ‫سفر خطرناک رو شروع می کرد. ‫او از دریایی از آتش عبور می کرد  ‫از دروازه هایی که توسط اهریمنان و مارها ‫محافظت می شدند، رد میشد. ‫بدون اون طلسم های مقدسش، ‫ممکن بود که بلعیده بشه. ‫اما با اون طلسم ها، می تونست به ‫خدایان ابدی برسه و پیششون توی ‫بهشت های درخشان بشینه.

‫شبا از جاش بلند میشه، ‫بلند میشه و شروع… ‫سفرهاش رو شروع می کنه . ‫شب بعدی بلند میشه و ‫سفرش رو شروع می کنه ‫و دوباره همۀ این کارها رو دوباره ‫دقیقاً انجام میده ‫و بعدش شب بعدی از جاش بلند میشه ‫و دوباره همۀ این کارها رو انجام میده ‫و بعدش شب بعدی پا میشه ‫و این کارا رو ‫برای همیشۀ همیشۀ همیشه انجام میده.

‫یه کمی خسته کننده ـست. ‫شاید آره، شایدم نه، ‫منظورم اینه که، تموم کاری که میتونه بکنه همینه دیگه. ‫آره، فک کنم همینطوره. ‫یعنی این کاریه که یه پادشاه انجام میده ‫چون با انجام دادن یه چنین کاری، ‫با گذر کردن از این نبرد ابدیت ‫و تبدیل شدن، و یکی شدن ‫با خدای خورشید ‫کاریه که یه پادشاه انجام میده ‫تا جهان رو امن تر کنه.

چرا در مصر مقبر های عظیم برای زندگی پس مرگ ساخته شده است

چه چیزی پس از مرگ وجود داره؟‫چطور ممکنه بدونیم؟

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility