26
آگوست

100 سوال طلایی شناخت شوهرتان

 

1 – چه چیزهایی باعث می شود شما لبخند بزنید؟

2 – به چه چیزهایی در زندگیش افتخار می کند؟

3 – چه کارهای اشتباهی از طرف شما را می بخشد؟

4 – چه زمان هایی احساس تنبلی می کند و علتش چیست؟

5 – بد ترین کاری که تا کنون انجام داده است چیست؟

6 – چه چیز پرنگی را از کودکی به یاد دارد؟

7 – در حال حاضر بهترین اتفاق در زندگیش چیست؟

8 – چیزی از شما به عنوان همسرش سپاس گذار هست چیست؟ توضیح دهد.

9 – چیزی که شما از آن می ترسید چیست؟

10 – اگر بخواهد یک فیلم هروز در زندگیش تماشا کند نام ان فیلم چیست؟

11 – ایا می تواند قلی بدهد که تا الان نداده است بزرگ یا کوچک

12 – اگر در زندگیتان مجبور شوید به شهر یا کشور دیگری بروید و مجاز به بردن 3 چیز باشد چه چیزهایی باخود می اورد؟

13 – حیوان مورد علاقه اش چیست؟

14 – نزدیک ترین فرد در خانه و خانواده اش چه کسی است؟

15 – خانواده اش را چطور می بیند؟

16 – طعم بستنی مورد علاقه اش چیست؟

17 – جوک های مورد علاقه اش چیست؟

18 – احمقانه ترین کار ممکن زندگیش چه بوده؟

19 – اگر قادر بود گذشته اش را تغییر دهد . چیزی که تغییر می داد چه بود؟

20 – از او پرسید ویژگی فیزکیتان چطور است؟

21 – چه چیزی از شخصیتش را دوست دارد و به ان افتخار می کند؟

22 – بزرگ ترین شخصیت زندگیش کیست ؟

23 – اگر فقط یک غذا در زندگیش باشد و برای همیشه ان را بخورد چیست؟

24 – برای چه چیزهایی شور زیادی از خود نشان می دهد؟

25 – اگر 5 حس خود را از دست دهد کدام را می خواهد و چرا؟

26 – از نظر جنسی سخت کار کار برایش چه بوده؟

27 – سخت ترین کار ذهنی که فکرش را درگیر کرده چه بوده؟

28 – بهترین بخش کار شما را چه می داند؟

29 – یکی از تعریفاتی که دوست دارد از شما بکند؟

30 – اگر فردا اخرین روز شما برای زندگی روی زمین بود چه کاری را انجام می دادید؟

31 – به چیزی اعتقاد دارد ؟ منظور به چه چیز هایی ایمان دارد؟

32 – اگر بخواهد شما را در 3 حرف توصیف کند ان چیست؟

33 – جالب ترین جایی که به ان سفر کرده است کجاست؟

34 – چیزی که دوست داشته شما نظرش را بپرسید ولی نپرسیدید؟

35 – چه چیزی از جنس مخالف برایش جذاب بوده که به ان جذب شده است؟

36 – 3 چیری که در اینده به صورت بالقوه در زندگیش می بیند؟

37 – شیرین بازی هایی که برای دختر ها قبل از ازدواج انجام داده؟

38 – خود را از نگاه مردم چگونه می بیند؟

39 – خاطره مورد علاقه اش چیست ؟

40 – نظرش در مورد پدر و مادرش چیست؟

41 – ایا مصرف الکل را برای همه بد می داند یا فقط خود و خانواده اش؟

42 – بپرسید ایا به ایده ال های ذهنیش رسیده؟

43 – اگر 3 ارزو داشته باشد ان ها چیست؟

44 – اگر یک روز کامل ازاد باشد چه کاری را انجام می دهد؟

45 – بهترین کمکی که تا کنون دریافت کرده است چیست؟

46 – در چه چیز هایی استعداد دارد؟

47 – خاطره مورد علاقه اش در دانشگاه چیست؟

48 – بهترین دوستش کیست؟

49 – اگر بتواند در جای دیگر این جهان زندگی کند کجا زندگی می کند؟

50 – چه چیزی از زندگی می خواهد قبل از این که از دنیا برود؟

51 – اگر کسی به او یک میلیارد پول بدهد در عوض او چه چیری با ان شخص می دهد؟

52 – ایا تا الان تصمیم گرفته که زندگیش را تغییر دهد ولی نتوانسته؟

53 – کار مورد علاقه اش در اخر هر هفته چیست؟

54 -علامت دورغ گفتنش چیست؟ ایا وقتی دروغ می گوید خودش را لو می دهد؟

55 – بزرگ ترین پشیمانیش چیست؟

56 – چه چیزی خلق و خوی او را خوب نگه می دارد؟

57 – غذا و نوشیدنی نا سالم ولی خوشمزه اش چیست؟

58 – اگر مجبور شود در زمان کوتاهی هر وعده غذا بخورد زندگیش چگونه خواهد شد؟

59 – چه چیزی می خواهد در مورد خودش تغییر دهد؟

60 – ایا فکر می کند قادر است دوباره از صفر شروع کند؟

61 – مهم ترین نزدیکانش که از دست داده است چه کسانی بودند و چقدر برایش با ارزش بوده اند؟

62 – مشخصات افراد در اجتماعباید چگونه باشد تا مورد علاقه اش باشد؟

63 – زمانی که تحت تاثیر قرار می گرد چه چیز ارامش می کند؟

64 – یک سرگرمی تصادفی که همیشه دوست داشته تجربه کند؟

65 – اخرین باری که گریه کرده کی بوده؟

66 – از چه چیز اینده می ترسد؟

67 – ایا دوست دارد بچه های زیاد داشته باشد یا فقط یک بچه؟

68 – اینده خانواده خود را کجا می بیند؟

69 – ایا تا کنون کاری را نجام داده که تا الان فکرش را هم نمی کرد این کار را انجام دهد؟

70 – چیزی که نمی تواند بدون ان زندگی کند چیست؟

71 – چه کسی و فردی در زندگیش اگر نباشد دیگر دوست ندارد زندگی کند؟

72 – محل تعطیلات مورد علاقه اش کجاست ؟

73 – ایا بیشتر دوست دارد شب جمعه ها بیرون برود یا خانه بماند؟

74 – نقل قل مورد علاقه اش شعر و غیر چیست؟

75 – خاطره خانوادگی مورد علاقه اش چیست؟

76 – راهی که دیگران می توانند وارد قلبش شوند چیست ؟

77 – ایا قبلا عاشق شده است؟

78 – عشق را توضیح دهد؟

79 – یا تا به حال قلب شما را شکسته است؟

80 – چه چیزی از رابطه با شما و کلا ازدواج اموخته است؟

81 – بزرگ ترین حیوان خانگیش چه بوده؟

82 – چه چیزی باعث می شود که او دیگر حرف نزند؟نوشیدن / غذا

83 – چه اتفاقاتی بی افتد او سر حال است و با همه ارتباط بر قرار می کند؟

84 – دیوانه وار ترین کاری که برای جلب توجه دیگران انجام داده چه بوده؟

85 – زمانی که بیمار می شود در رخت خواب چه در خواستی را بشتر دارد ؟ نوشیدن / غذا

86 –

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,

Accessibility