16
آگوست

فول آرشیو علی محبوب

 فول آرشیو علی محبوب

فول آرشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

علی محبوب [1]

1. ای راه تو ای نازنین

2. غیر تو امنین طبیب

3. ای وله بالا بلندم

4. خومون په زور نزنیم که ناتونیم

5. هر جا که مه واتو اگم مره

فول ارشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

علی محبوب [2]

1. طمع دارم من از تو

2. مسکین دل مه بی کس بو

3. الله الله الله ای عزیز دل

4. ساعت 4 از صدای درن

5. سه فول جنگلی

6. غیض خو سر دست منه ای دل

7. خدا بی تو اهکرده جون

8. ریشن دلم از دوریت خوب نابوت یار

9. گرفتارمن ای دلبر

فول ارشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

علی محبوب [3]

1. بدو سبزه مکُن تو دل سیاهی

2. در خیال یارم هستم

3. جونن یارم جونن

4. مرحبا به قاصد یارم

5. تو دلت هوای رفتن

6. داغن دلم و آتش گفتنن

7. با خدای خالق خو راز خو بیان کردم

فول ارشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

علی محبوب [4]

1. بدو تا هه نفس با هم بشیم یار

2. دگه بی تو ناخاهُم

3. سواره اهنین خبری از پیاده

4. ستاره ی مه با ای یارون ننشتن

5. مه وا تو هوم ساده مبش

6. مگری زن به عشق خو که بی خواصن

7. خداوندا بکن ای مشکلم حل

فول ارشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

علی محبوب [5]

1. مکن دیر ای آرام جان

2. دوشو بودم از خانه در

3. حالا که رفتنُم مه از کنارت مهربون

4. حالا دگه دل مه جمن غم ناخورم

5. چو لیلی دور از مجنون گردی

6. ای غدار مه بی تو امویت

فول ارشیو علی محبوب

فول ارشیو علی محبوب

علی محبوب [6]

1. رحم بکن سبزه که خاطر تو مردنم

2. کیا برم که مثل تو پیدا بکنم مه

3. اون عزیزه باوفا اون قد بلند و با صفا

4. دلت شنکن که اون هور نکنت بو

5. جوان امدی سبزه رنگ

6. دله مجروح اکُن اظهار

علی محبوب [7]

1. هستم بیاد  تو  ای عزیزه مه

2. تا که دورم از پی تو ای عزیز

3. نقشش هسته توغاروم

4. چه خشر اون ساعتی که هستریمن دست نه دست

5. کیا بودی که چند روزن نهی پیدا

6. ای خدایا روح مه که بهتر از جان مهن

علی محبوب [8]

1. اول صبحن جوانی قد بلند

2. خداحافظ مهربون

3. نشتُم نه لنج

4. بدو ای نازنینُم بدو تا بت بگینُم

5. مالک الملکی تو ای صبحان

6. هر جا ابینُم یارُم دست انستُم به رو سر

علی محبوب [9]

1. مه جونم امکه فدایت فدای خاک پایت

2. کامل حسنو جمالت

3. خدا پاکن بدو بی خو بکن پاک

4. تو حور جنتی

5. حسنی پیدا اتکه خدا که عاشقون بشن کباب

6. ده سال ابود که بیدل خارن به گل عزارش

7. ای حبیبم ای طبیبم

8. عشق عاشق از جمال

علی محبوب [10]

1. عاشقش هستم چرا داغن دلُم

2. امدی که چیزی روشنن مثل نور

3. تیره بی گمونی

4. دلدار

5. موتور 70

6. نشتُم نه لنج

7. نگاه چشمش نگاه حسنش

8. هور بندری

علی محبوب [11]

1. محله بالا پیدا بودن گوهری

2. عزیزُم نور چشمُم امروز چتن ناراحتی

3. الهی دردت بجون مه

4. بنی آدم مبش نه ای دنیا غرور

5. ای گلی بلبل اسیر چم تو هن

6. خبر خش شوا بی مه از جزیره

7. یک روز رفتم مرکز منال

8. خوش بحال اون کسی که

علی محبوب [12]

1. غلطن

2. تو افهمی نه دلُم جا تو کیاهن

3. شکر خدای لایزال

4. اگه حکم زمان سختن

5. ای دوری تو به جون مه خطر بو

6. ای هموطن یک حیله ای

7. همه خافتن مه بیدارُم

8. جار ادزه به اسمُم

علی محبوب [13]

1. مه ای دل مه به تو اهکرده عادت

2. به قربون همی لو تو عزیزم

3. مه نشتُم بعدِ از تو تنها و پشت امداده به دیوار

4. مثل تو نور نظرُم نه دنیا نین بخرم

5. وقت خشی در اتکشی

6. حسابش نتکه جون کاکا

7. حالا چند روزن جگر

8. حبیبُم اگه بفهمت گل

علی محبوب [14]

1. iranimag.ir/detail/3255582/article/6

2. musicberooz.ir/دانلود-آهنگ-جدید-امو-باند-هر-جا-که-باشی/

3. gtasa.royablog.ir/post/10/دانلود+اهنگهاي+كامل+علي+محبوب

4. امون از دست چوک بی مروت

5. ای دل مبش نازی

6. مه اه دل خو به رو تو امنارده دل خو

7. به قربون همی چهمون سیاهت

8. خبر بی مه رسی که عزاداری

علی محبوب – آلبوم دینی

1. ای خداوند از شیاطین حفظ بکن ایمان ما

2. این زمان بسیاری شد مانند قول انبیا

3. ای خداوند کریم عفو تقصیرُم بکن

4. موت فجأه راحت است بر مومنان تائبات

5. هر چی کردی گناه بکن توبه بکن سوی خدا

6. چون امانت عرض کرد اون فرد حی لا یزال

علی محبوب – آلبوم بسن غدر

1. عزیز مه ای بهتر از جانُم

2. بسن غدر و بسن غش

3. چند مدتن کورگ جگر

4. ای که تو رفتی خدا پشت و پناهت

5. ای مسافر به جزیره

6. گُل اَه نو گازی اَه نو

7. صداتو خش گپون تو خش

8. دل خو جان آزاد بکن

علی محبوب – آلبوم حور بندری

1. دوری ای جان یا نزیکی

2. حور بندری

3. بدو ای طالع بختم

4. ای ولم بی چه قهری

5. وقتی اکنم بت نگاه

6. به عشق آن پری خارُم

7. طاقت امنین

8. مه امدی دختری

9. رسیدم اسکله ی بندر

10. با چیده سفید

علی محبوب – دیگر آهنگها

http://www.nakhlmusic.ir

برچسب‌ها:, , , , ,

Accessibility