14
آوریل

تعبیر خواب دیدن پرندگان

,تعبیر خواب پرنده,تعبیر خواب پرنده مرده,تعبیر خواب پرنده سفید,تعبیر خواب پرنده سبز رنگ,تعبیر خواب پرنده بزرگ,تعبیر خواب پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده در قفس,تعبیر خواب پرنده زیبا,تعبیر خواب پرنده سخنگو,تعبیر خواب پرنده سفید بزرگ,تعبیر خواب پرنده مرده در قفس,تعبیر خواب زنده شدن پرنده مرده,تعبیر خواب پرندگان مرده,تعبیر خواب پرنده مردن,تعبیر خواب پرنده ی مرده,تعبیر خواب پرنده های مرده,تعبير خواب مردن پرنده,تعبیر خواب مردن پرندگان,تعبیر خواب گرفتن پرنده از مرده,تعبیر خواب پرنده سفید زیبا,تعبیر خواب پرنده سفید کوچک,تعبیر خواب پرنده سفید در قفس,تعبیر خواب پرنده سفید و سیاه,تعبیر خواب پرنده سفید سخنگو,تعبیر خواب پرنده سفید رنگ,تعبیر خواب پرندگان سفید,تعبیر خواب پرنده سفيد,تعبیر خواب پرنده بزرگ سیاه,تعبیر خواب پرنده بزرگ سفید,تعبیر خواب پرنده بزرگ رنگی,تعبیر خواب پرنده بزرگ و سیاه,تعبیر خواب پرندگان بزرگ,تعبیر خواب پرنده های بزرگ,تعبیر خواب پرنده خیلی بزرگ,تعبیر پرنده بزرگ در خواب,تعبیر خواب دیدن پرنده بزرگ,تعبير خواب پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب پرندگان رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده رنگی,تعبير خواب پرنده رنگي,تعبیر خواب پرنده های رنگارنگ,تعبیر خواب پرنده های رنگی,تعبیر خواب پرنده ی رنگی,تعبیر خواب گرفتن پرنده رنگارنگ,تعبیر خواب دیدن پرنده رنگارنگ,تعبير خواب پرنده در قفس,تعبیر خواب پرندگان در قفس,تعبیر خواب دیدن پرنده در قفس,تعبیر خواب پرنده از قفس پریدن,تعبیر خواب پرنده تو قفس,تعبیر خواب پرنده و قفس,تعبیر خواب پرنده زیبا در قفس,تعبیر خواب پرندگان زیبا,تعبير خواب پرنده زيبا,تعبیر خواب گرفتن پرنده زیبا,تعبیر خواب دیدن پرنده زیبا,تعبیر خواب پرنده های زیبا,تعبیر پرنده زیبا در خواب,تعبیر خواب پرنده ی زیبا,تعبير خواب پرنده سخنگو,تعبیر خواب طوطی سخنگو,تعبير خواب طوطي سخنگو,تعبیر دیدن پرنده سخنگو در خواب,تعبیر خواب طوطی سبز سخنگو,تعبیر پرنده سخنگو در خواب

تعبیر خواب پرنده

 

تعبیر خواب پرنده از نگاه معبرین امروزی:

دیدن پرندگان خواب نماد هدف, ارمان و امید است.انها همچنین منعکس کننده شادی و عشق نیز هستند .

شما ممکن است در حال تجربه آزادی معنوی و آزادی روانی باشید. بیشترین اهمیت دیدن پرندگان در خواب مربوط به رنگ

انها می شود .

تعبیر خواب پرندگان شکاری به طور کلی به این معنی است که باید از دست زدن به کار هایی که می تواند مشکلات زیادی برایتان فراهم کند اجتناب کنید.اگر خواب مرغ دیدید به معنی است که افزایش درامد و رفاه برای شماست دیدن پرندگان سفید در خواب نشان از شادی بسیار دارد.

دیدن لانه پرندگان در خواب نشانه موفقیت شما در یک کار گروهی است. دیدن تخم شکسته پرندگان در لانه نشانه سر خوردگی است.

لانه خالی از پرنده و جوجه نشان از شکست در کسب و کار را دارد. اگر دیدید که جوجه های لانه تان کم شده است نشان از

غم و اندوه دارد.

تعبیر خواب پرندگان از نگاه معبرین الهی و سنتی:

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود….
اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility