14
آوریل

تعبیر خواب تعبیر پرتقال

,تعبیر خواب پرتقال,تعبیر خواب پرتقال خوردن,تعبیر خواب پرتقال خونی,تعبیر خواب پرتقال سبز,تعبیر خواب پرتقال چیدن,تعبیر خواب پرتقال پوست کنده,تعبیر خواب پرتقال بزرگ,تعبیر خواب پرتقال و سیب,تعبیر خواب پرتقال گندیده,تعبیر خواب پرتقال خریدن,تعبير خواب پرتقال خوردن,تعبير خواب خوردن پرتقال,تعبیر خواب خوردن اب پرتقال,تعبیر پرتقال خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن پرتقال امام صادق,تعبیر خواب خوردن شربت پرتقال,تعبیر خواب خوردن پوست پرتقال,تعبیر دیدن پرتقال خوردن در خواب,تعبیر خواب چیدن پرتقال از درخت,تعبير خواب چيدن پرتقال,تعبیر خواب چیدن میوه پرتقال,تعبیر دیدن پرتقال در خواب,تعبیر خواب درخت سیب و پرتقال,تعبیر خواب پرتغال خریدن,تعبیر خواب خرید پرتقال

تعبیر خواب – تعبیر پرتقال

تعبیر خواب پرتقال از نگاه معبیر امروزی:

 

تعبیر خواب پرتقال به معنی بهبود وضع فیزکی شما و یا بهبود وضع روحی شماست.

از کتاب

Miller’s dream book

دیدن درختان پرتقال سالم و میوه های رسیده اش نشان از یک محیط سالم و مطلوب است.اگر خواب میوه پرتقال بسیار تازه و معطر را دیدید نشان این است که سرنوشتان به دست خودتان به طوری که مایل بودید رقم خواهد خورد.اگر خواب دیدید یک میوه درخت پرتقال در بالاترین شاخه بود و دیدید رسیده است و نارجی و زیباست علامت ان است که باید مراقب انتخاب شوهر خود باشید. اگر خواب یک درخت پرتقال ذعیف را دیدید علامت مرگ در فامیل شما است. اگر خواب دیدید به همسرتان پرتقال می دهید نشان ان است که مشکلات بین شما به زودی حل و فصل خواهد شد.

از کتاب

Hasse’s dream book

اگر خواب دیدید روی یک درخت پرتقال نشسته اید می تواند تعابیر رو به رو را داشته باشد.
بر روی درخت – اضطراب عشق؛ دل و جرات – شادی در انتظار شما است.

اگر خواب دیده اید پرتقال خریدید نشان این است که عشقتان بهترین عشق است.

 

تعبیر خواب پرتقال از نگاه معبرین سنتی و قدیمی:

ديدن پرتقال در خواب شيريني و کامروائي است. پرتقال ميوه اي است خوش عطر و خوش بو که به چشم نيز خوش مي آيد در اين صورت نمي تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چيزي ننوشته اند اما به يقين کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زيادي پرتقال داشته باشيد مالي است که نصيب شما مي شود و اگر تعدادي پرتقال داشته باشيد فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهيده خوب نيست چه از بيماري و گرفتاري يکي از فرزندان شما صحبت مي کند و اگر فرزند نداريد بي ترديد يکي از عزيزان شما نزديک است بيمار مي شود يا مختصر …
گرفتاري پيدا مي کند. ديدن پرتقال کال و سبز خوب نيست و بهتر است که پرتقال خيلي زرد و رسيده در خواب ببينيد. اگر در خواب ديديد که پرتقال مي خريد موردي براي انتخاب پيش مي آيد که شما ناگزير مي شويد چيزهائي يا کساني را بر ديگران امتياز بدهيد و اين کار را خيلي آسان انجام مي دهيد. اگر در خواب ديديد که پرتقال مي فروشيد يک معامله پولي مي کنيد. اگر درخت پرتقال در خانه داشتيد خوب است چون خانواده را گرد خود جمع مي کنيد بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روي زمين پخش شدند حادثه اي موجب تفرقه مي شود و کساني از اطراف شما پراکنده مي گردند و هر يک به طرفي مي روند و اگر ديديد که پرتقال ها را از روي زمين جمع مي کنيد يا از درخت مي کنيد خوب است چون موجب اجتماع عزيزان خود مي شويد و همه را در کانوني گرد مي آوريد به هر حال ديدن پرتقال در خواب شيريني کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشي در خواب خوب نيست.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility