11
آوریل

تعبیر خواب برهنگي

تعبیر خواب لخت بودن از نگاه معبرین امروزی

لباس به تن نداشتن در خواب به معنی دیده شده عیب ها نواقص ما است .که می توان عیوب ما از جمله  عیوب عاطفی و یا مشکلات روانی پنهان کرده ما باشد . و استعاره لباس نپوشیدن می تواند این باشد که هویت تکمیل نشده ما باشد.

این ممکن است به شما احساس آسیب پذیر و یا نا امن را در دنیا واقعی را هشدار دهد.

شاید شما احساس ناراحتی درونی می کنید و بابت کاری شرمنده شده اید.

لخت بودن در خواب شاید نشان از این دارد که شما یک راز مهمی را به کسی گفته اید.

اگر شما در خواب عریان بودید و سعی کردید خود را در خواب بپوشانید نشانه ان است که شما در حال جلوگیری از فاش شدن واقعیتی هستید که دوست ندارید که فاش شود.

 

 

تعبیر خواب عریان بودن یا لخت بودن از نگاه معبرین قدیمی:

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگر بيننده خواب مردي مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دليلش بد بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر خود را برهنه ديد و در طلب دنيا بود، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند ازاري بر ميان بسته، دليل كه در طاعت و عبادت مجتهد شود…
جابر مغربي گويد: برهنگي در خواب. محنت و رسوائي است. اما اگر عورت را پوشيده بيند، مرد صالح را نيكو بود و فاسق را بد بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: برهنگي در خواب، مرد صالح را خير و نيكي است و مرد مفسد را بدي و رسوائي است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Accessibility