10
آوریل

تعبیر خواب بخشش كردن

,تعبیر خواب بخشیدن,تعبیر خواب بخشیدن لباس,تعبیر خواب بخشیدن طلا,تعبیر خواب بخشیدن پول,تعبیر خواب بخشیدن انگشتر,تعبیر خواب بخشیدن کفش,تعبیر خواب بخشیدن مال,تعبیر خواب بخشیدن غذا,تعبیر خواب بخشیدن میوه,تعبير خواب بخشيدن,تعبير خواب بخشيدن لباس,تعبير خواب بخشيدن لباس كهنه,تعبیر خواب دادن لباس به دیگران,تعبیر خواب دادن لباس به مرده,تعبیر خواب دادن لباس,تعبير خواب دادن لباس,تعبیر خواب دادن لباس نو به مرده,تعبیر خواب لباس دادن مرده,تعبير خواب لباس دادن به مرده,تعبیر خواب دادن طلا به مرده,تعبیر خواب دادن طلا,تعبیر خواب دادن طلا به زن,تعبير خواب دادن طلا,تعبير خواب بخشش طلا,تعبیر خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلاق دادن زن,تعبير خواب طلاق دادن,تعبیر خواب طلا دادن مرده به زنده,تعبير خواب بخشيدن پول,تعبیر خواب دادن پول به مرده,تعبیر خواب دادن پول,تعبیر خواب دادن پول مرده به زنده,تعبیر خواب دادن پول به سید,تعبیر خواب دادن پول به دیگران,تعبیر خواب دادن پول به گدا,تعبیر خواب دادن پول مرده,تعبیر خواب پول دادن به زن,تعبیر خواب دادن انگشتر,تعبیر خواب دادن انگشتر به مرده,تعبیر خواب دادن انگشتر طلا,تعبیر خواب دادن انگشتر مرده به زنده,تعبير خواب دادن انگشتر,تعبیر خواب هدیه دادن انگشتر,تعبیر خواب هدیه دادن انگشتر طلا,تعبیر خواب دادن انگشتر عقیق,تعبیر خواب دادن انگشتری,تعبیر خواب دادن کفش,تعبیر خواب دادن کفش به مرده,تعبیر خواب دادن کفش به دیگری,تعبير خواب دادن كفش,تعبیر خواب هدیه دادن کفش,تعبیر خواب قرض دادن کفش,تعبیر خواب دادن کفش به دیگران,تعبیر خواب دادن کفش خود به دیگری,تعبیر خواب کفش دادن مرده به زنده,تعبیر خواب مالش دادن,تعبیر خواب بخشش مال,تعبیر خواب مالش دادن مرده,تعبیر خواب دادن غذا توسط مرده,تعبیر خواب دادن غذا به مرده,تعبیر خواب دادن غذا,تعبیر خواب دادن غذای نذری,تعبیر خواب غذا دادن به سگ,تعبیر خواب غذا دادن به گربه,تعبیر خواب غذا دادن به پرنده,تعبیر خواب غذا دادن به بچه,تعبیر خواب غذا دادن به ماهی,تعبیر خواب دادن میوه به مرده,تعبیر خواب دادن میوه به دیگران,تعبیر خواب دادن میوه,تعبیر خواب میوه دادن درخت,تعبیر خواب میوه دادن مرده,تعبير خواب بخشيدن كفش,تعبیر خواب خریدن غذا,تعبیر خواب دادن چیزی به مرده

تعبیر خواب بخشیدن

تعبیر خواب بخشش از نگاه معبرین امروزی :

 

اگر در خواب دیدید که کسی را ببخشیدید نشان ان است از شخصی که با شما دچار خسومت شده است بگذرید. گذشت از  کینه، گناه هم تعبیر دارد که باعث جلو رفتن زندگیتان از هر سطحی که هستید می شود.

بخشیدن در خواب ما به نقل از معبرین امروزی بیشتر نماینده احساسات درونی ما هستند که به ما می گویند ان چه درون است از جمله احساسات منفی خود را بروز بدهید و خود را ببخشید .سخت ترین بخشش بخشش خودتان است .شاید یکی از تعبیر های خواب شما در مورد بخشش این باشد که گذشته ها را رها کنید و برای انچه می توانید تلاش کنید به بهتر شد بی اندیشید و عمل کنید .

 

تعبیر خواب بخشیدن از نگاه معبرین سنتی و قدیمی :

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد، دليل است كه فرزند خود را زن خواهد، يا كسي را از خويشان خود به زن دهد و مال خود بر ايشان قسمت كند. اگر بيند مال خويش را به راه فساد بخشش مي كرد، دليل است كه سوي فساد و حرام گرايد. اگربيند مال خويش بر بيگانگان بخشش مي كرد، دليل كه حالش هم به مرگ او و هم به زندگاني او پراكنده شود….
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند مال كسي را بخشش مي كرد به رضاي خداوند مال، دليل خير و شر آن به خداوند مال بارگردد.

 

منابع:

http://dreammoods.com/cgibin/dreamdictionarysearch.pl?method=exact&header=dreamsymbol&search=Forgiveness

http://pichak.net

 

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *