9
آوریل

تعبیر خواب بازي

,تعبير خواب بازي كردن,تعبير خواب بازي كردن با بچه,تعبير خواب بازي كردن با سگ,تعبير خواب بازي كردن با گربه,تعبير خواب فوتبال بازي كردن,تعبير خواب بازيگر,تعبير خواب بازي با سگ,تعبير خواب بازي,تعبير خواب بازيگر شدن,تعبير خواب بازيگري,تعبير خواب بازي واليبال,تعبیر خواب بازيگر,تعبیر خواب بازیگر مرد,تعبیر خواب بازیگر معروف,تعبیر خواب بازیگر زن,تعبیر خواب بازیگر مورد علاقه,تعبير خواب ديدن بازيگر,تعبير خواب بازي با بچه,تعبیر خواب بازی با بچه ها,تعبیر خواب بازی با بچه گربه,تعبیر خواب بازی با بچه شیر,تعبیر خواب بازی با نوزاد,تعبیر خواب بازی با پسر بچه,تعبیر خواب بازی با دختر بچه,تعبیر بازی با سگ در خواب,تعبیرخواب بازی با سگ,تعبیر خواب بازیگری,تعبیر خواب بازي

تعبیر خواب – بازي

تعبیر خواب بازی از نگاه معبرین امروزی

برداشته شده از کتاب

Miller’s dream book

اگر خواب دیدید با کارت بازی می کنید نشانه ضرر و زیان و نزاع با دوستانتان است.

اگر خواب دیدید که در یک بازی شرکت کرده اید نشانه ان است که در اینده نزدیک شما سر گرم کارهایی خواهید شد.اگر خواب دیدید در یک بازی مربوط به شانس بازی می کنید به افراد ریاکار و شیاد بر خورد خواهید کرد.

اگر خواب دیدید با بچه ها بازی می کنید نشان ان است که مسعولیت هایی که قبلا بر دوش دیگران بود این بار بر دوش شما خواهد بود و به این معنی است که مسعولیت هایتان بیشتر خواهد شد.

 

تعبیر خواب بازی از نگاه معبرین سنتی الهی و عرفانی

 بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور که کودکان بازي مي کنند و به دنبال يکديگر مي دوند. با مهره بازي کردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه، مثل گرگم به هوا، اکردوکر،قايم موشک و غيره. اين نوع بازي ها در خواب کسالت و اندوه است. اگر در خواب ديديد که بازي مي کنيد و مي دويد و مي خنديد کسالتي و غمي براي شما پيش مي آيد.

چنانچه مشاهده کرديد که در خواب با کودکان بازي مي کنيد و آنها شما را مانند خودشان پذيرفته اند در آينده نزديک عملي انجام مي دهيد که مردم شما راتخطئه مي نمايند و سرزنش مي کنند و شما از کرده خويش نادم و شرمگين خواهيد شد. اگر ببيند که بچه ها بازي مي کنند و شما به تماشا ايستاده ايد در محيط خانواده شما بحث هاي ناخوشايند پيش مي آيد. اگر خانم و کدبانوي خانه ببيند که بازي مي کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد يافت که بزرگي و کوچکي آن به اندازه هياهويي است که در نتيجه بازي به وجود آمده بود. اگر در خواب ببيند که صداي بازي کودکان را مي شنويد خبري غمناک دريافت مي کنيد و احتمالاَ مردم درباره شما بد خواهند گفت.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility