6
آوریل

تعبیر خواب مو -موی بلند-موی کوتاه

-تعبیر خواب موی بلند-تعبیر خواب موی بلند بینی-تعبیر خواب موی بلند ابن سیرین-تعبیر خواب موی بلند برای مرد-تعبیر خواب موی بلند مشکی-تعبیر خواب موی بلند طره

,تعبیر خواب موی بلند,تعبیر خواب موی بلند بینی,تعبیر خواب موی بلند ابن سیرین,تعبیر خواب موی بلند برای مرد,تعبیر خواب موی بلند مشکی,تعبیر خواب موی بلند طره,تعبیر خواب موی بلند بافته شده,تعبير خواب موي بلند و مشكي,تعبیر خواب موی بلند طلایی,تعبیر خواب موی بلند داشتن,تعبیر خواب موی سفید,تعبیر خواب موی سفید شدن,تعبیر خواب موی سفید زن,تعبیر خواب موی سفید شده,تعبیر خواب موی سفید دیدن,تعبیر خواب موی سفید بلند,تعبیر خواب موی سفید مرد,تعبیر خواب موی سفید در سر,تعبیر خواب موی سفید و سیاه,تعبير خواب موی سفید,تعبیر خواب موی سر,تعبير خواب موي سر زن,تعبير خواب موي سر,تعبير خواب موي سر كوتاه كردن,تعبیر خواب موی سر ریختن,تعبیر خواب موی سر بلند,تعبیر خواب موی سر سفید,تعبیر خواب موی سر رنگ شده,تعبیر خواب موی سر تراشیدن,تعبير خواب موي سر سفيد,تعبیر خواب موی بدن,تعبیر خواب موی بدن زن,تعبير خواب موی بدن,تعبیر خواب موی بدن مرد,تعبیر خواب موی بدن کندن,تعبیر خواب مو دراوردن بدن,تعبیر خواب موهای بدن,تعبير خواب مو بدن,تعبیر خواب مو بدن زن,تعبیر خواب تراشیدن موی بدن,تعبیر خواب موی صورت,تعبیر خواب موی صورت برای زن,تعبير خواب موي صورت زن,تعبیر خواب موی صورت زنان,تعبیر خواب موی صورت برداشتن,تعبیر خواب مو صورت زن,تعبير خواب مو صورت,تعبیر خواب موهای صورت,تعبیر خواب اصلاح موی صورت,تعبیر خواب تراشیدن موی صورت,تعبير خواب موي سفيد شدن,تعبير خواب سفيد شدن موي سر زن,تعبیر خواب مو سفید شدن,تعبير خواب مو سفيد شدن,تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرد,تعبير خواب سفيد شدن موي سر,تعبير خواب سفيد شدن موي سر مرد,تعبیر خواب سفید شدن موی سر زن,تعبیر خواب سفید شدن موی مرد,تعبیر خواب موی پا,تعبير خواب موي پا,تعبیر خواب مو پا,تعبیر خواب موهای پا,تعبير خواب مو پا,تعبیر خواب پای مو دار,تعبیر خواب موی دماغ,تعبیر خواب مو دماغ,تعبیر خواب موی بینی,تعبير خواب موي بيني,تعبیر خواب کندن موی دماغ,تعبیر خواب موی روی دماغ,تعبیر خواب موی بلند دماغ,تعبير خواب كندن موي دماغ,تعبیر خواب کندن موی بینی,تعبیر خواب موی دست,تعبير خواب موي دست,تعبیر خواب موی دست و پا,تعبیر خواب مو دست,تعبير خواب مو دست,تعبیر خواب موهای دست,تعبیر خواب موی زیر بغل,تعبير خواب مو زير بغل,تعبیر خواب موهای زیر بغل,تعبیر خواب تراشیدن موی زیر بغل,تعبير خواب تراشيدن موي زير بغل,تعبیر خواب دیدن موی زیر بغل,تعبیر خواب موی بلند زیر بغل,تعبیر خواب کندن موی زیر بغل,تعبیر خواب موی زائد زیر بغل,تعبیر خواب تراشیدن مو زیر بغل

تعبیر خواب خواستگار

تعبیر خواب مو از دیدگاه روانپزشکی

تعبیر خواب موی بلند و زیبا برای زنان در خواب بسیار خوب و مثبت است .و معبرین ان را شکوه و بزرگی بیننده خواب دانسته اند.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو اگر که زن هستید نشانه شکوه و بزرگی شما خواهد بود اگر مو هایی که دیده اید زیبا و مرتب باشد.ولی برعکس اگر خواب دیدید که میزان موهای شما کاسته یا ان طوری که باید باشد نیست نشان ان است که در زندگی روزمره دچار مشکلات متعجب کننده ایی می شوید.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

دیدن مو در خواب های ما می تواند موارد روبه را شامل شود: دلالت نیرومندی جنسی، اغوا، هوسرانی، غرور، و سلامت.این تعابیر بیشتر به زندگی روز مره شما مربوط است.اگر در خوابتان موی منگوله دار داشتید نشان سردرگمی در زندگیتان می تواند باشد.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

اگر خواب دیدید موی سر خود را کوتاه می کنید نشان ان است که از قدرتان کاسته خواهد شد .کوتاه کردن مو اصلاح شدن در امور زندگی را هم می توان نشانه باشد که معنی ان می تواند تغییر طرز تفکر شما باشد.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

اگر در خواب در حال ارایش گری بروی سر خود هستید نشان ان می تواند باشد که شما به دنبال ایده ها و تفکرات جدیدی در زندگیتان هستید.به صورت ساده تر شما در حال کاهش نگرانی و بر هم ریختگی در زندگیتان دست به کار اساسی خواهید زد.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

اگر خواب ببنید که مو های بلندی دارید نشان است که باید در تصمیم گیرای زندگی خود با دقت خیلی زیاد فکر فراوانی کنید تا مشکلی پیش نیاید.

خواب دیدن از دست دادن موی سر می توان این باشد که شما در زندگیتان نگران از دست دادن جوانی خود و جاذبه هیتان هستید و در مردان کم شد قوای مردانگیشان می تواند تعبیر شود.از دست دادن موی سر را ذعف و اسیب پذیر بودن هم تعبیر می کنند.

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب موی سر از معبرین عرفانی الهی :

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است

۱-حج بجای آوردن

۲-مسافرت

۳-عزت و مقام

۴-امنیت

۵-دولت وکامرانی

تعبیر خواب مو

تعبیر خواب مو

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

کوتاه کردن آن : غم
بلند : قدرت و اهمیت
شستن آنها : دل نگرانی
بستن آن : ناراحتی
موی قرمز : دوروئی
سیاه : خوشبختی
بور : شادی
سفید : شادمانی
شانه کردن آنها : ضرر در امور کاری
گیس کرده : مورد تمسخر واقع شدن
فر خورده : برای صنعتگران سود در امور کاری
ریزش مو : ناراحتی
سوزاندن آنها : خیانت ، زندگی توام با بدبختی
آنها را بیش از حد کوتاه کردن : یک سوگوار در خانواده
ژولیده : سوء تفاهم در خانواده
رنگ کردن آنها : دورویی
موخوره و یا موهای در هم ریخته : خوشبختی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن سر تراشیدن از غم بیرون آید

دیدن درازی موی سر درازی عمر باشد

دیدن موی سر دراز رنج اندک باشد

دیدن موی کندن دلیل جدائی از جفت خود باشد

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *