5
آوریل

تعبیر خواب دویدن

,تعبیر خواب دویدن,تعبیر خواب دویدن در تاریکی,تعبیر خواب دویدن روی آب,تعبیر خواب دویدن در جاده,تعبیر خواب دویدن با پای برهنه,تعبیر خواب دویدن از ترس,تعبیر خواب دویدن زیر باران,تعبیر خواب دویدن بدون کفش,تعبیر خواب دویدن در خیابان,تعبیر خواب دویدن در برف,تعبیر خواب دویدن در تاریکی ابن سیرین,تعبير خواب دويدن در تاريكي,تعبیر خواب دویدن در کوچه تاریک,تعبیر خواب دویدن با ترس,تعبير خواب دويدن زير باران,تعبیر خواب دویدن در زیر باران,تعبیر خواب دویدن مرده,تعبیر خواب دویدن مرده دنبال زنده,تعبیر دیدن مرده در خواب,تعبیر خواب دویدن دنبال مرده,تعبیر خواب دویدن با مرده,تعبیر خواب مرده در حال دویدن,تعبیر خواب دویدن در باران,تعبیر خواب دویدن در جنگل,تعبیر خواب دویدن در باغ

تعبیر خواب دویدن

تفسیر دقیق رویای دویدن …

فرار کردن در خواب می تواند نشان فشار های احتماعی که اغلب از سوی دوستان و فامیل شما هستند را نشان دهد .این که شما در خواب در حال فرار هستید شاید نشانه این باشد که در زندگی واقعی خود از حقاقیق فاصله گرفته اید و نمی خواهید با ان ها رو به رو شوید  اگر در خواب به دنبال شخصی یا چیزی می دوید نشان ان است که در بیداری شما فرد خاصی یا چیز خاصی مد نظرتان است که به هیچ وجه نمی خواهید ان را از دست بدهید. اگر دیدید کسی شما را تعقیب می کند و شما می خواهید از ان فرد فرار کنید سرکوب شما بر سر موضوع خاص روز مرهتان را نشان می دهد اما راه حل شما چیست؟ این تعبیر بالا هر کدام می تواند در زندگی شما اتفاق افتاده باشد و تعبیر ان را از نگاه روانی بیان کردم اما به طور کلی دویدن در خواب نشان ترس و عدم ثبات و خیال راحت شما در زندگی است که شما را نگران کرده است شما باید با توکل به خداوند از نگرانی ها و نا امیدی ها دوری کنید و از دست پاچگی در زندگی خود را رها کنید .

 

تعبیر دویدن در خواب از نگاه الهیون و عرفانی

دویدن
لوک اویتنهاو می گوید :
دویدن
دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها
دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت

دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی
بچه ای که میدود : نیکبختی
مسابقه دو : رضایت
تماشای دوندگان : بگو مگو
بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Accessibility