تعبیر خواب کفش تعبیر نوین و امروزی

تعبیر خواب کفش تعبیر نوین و امروزی
تعبیر خواب کفش از دید روانپزشکی کفش به طور کلی، کفش نشان دهنده رویکرد خود در زندگی شماست . پوشیدن کفش در خواب خودتان را نشان می دهد که شما به خوبی پایبند به اعتقادات دینی خود هستید. اگر شما...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری

تعبیر خواب ماهی و ماهیگیری
تعبیر خواب ماهی و ماهی گری به روز معبیرین قدیمی می گویند ماهی نماد اتفاقات مثبت است. استثنا تعبیر خواب ماهی می تواند بد باشد زمانی هست که ماهی مرده یا از دست شما بگریزد. تعبیر این خواب از نظر منفی ممکن...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب طلاق گرفتن به صورت نوین

تعبیر خواب طلاق گرفتن به صورت نوین
تعبیر خواب طلاق از دیدگاه روانپزشکی طلاق در خواب ممکن است معانی مختلفی را داشته باشد بیشتر به زندگیتان بر می گردد . این که آیا شما در زمان کودکی یا در جوانی شاهد طلاق پدر یا مادر خود بوده اید. رویاهای...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب هدیه گرفتن در خواب به شیوه نوین

تعبیر خواب هدیه گرفتن در خواب به شیوه نوین
معنی روانی تعبیر خواب هدیه این خواب نشان دهنده تداخل زندگی شما بادیگران را ممکن است نشان دهد. . اگر شما هدایای بسیاری دریافت کردید ، تعبیر این خواب نشان این است که شما اعتماد به نفس خود را نشان...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب دزد و دزدی تعبیر امروزی وجدید

تعبیر خواب دزد و دزدی تعبیر امروزی وجدید
تعبیر خواب امروزی از دیدن دزدی در خواب هایتان: اگر در خواب شما دزد هستید نشان می دهد که  ترس از دست دادن ان چه شما بسیار ان را دوست داردید را نشان می دهد . شاید دزدی در خواب...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب سرما از نگاهی جدید و امروزی

تعبیر خواب سرما از نگاهی جدید و امروزی
تعبیر خواب امروزی و جدید از سرما: خواب سرما که هوا برای شما سرد است. نشان می دهد که شما در حال تجربه دستیابی به موفقیت در بعضی از مقاطع زندگی خود هستید . متناوبا،ویا شاید هم شما احساس انزوا ودوری...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب حمام در خواب های ما به صورت کامل

تعبیر خواب حمام در خواب های ما به صورت کامل
تعیر خواب به صورت علمی و روانشناسی همانطور که در بیداری زندگی، زمانی که در حمام در خواب شما اغلب خوشایند است، جنبه های صمیمی از زندگی شما در برخوردهای صمیانه با دیگران است که از جمله ان : تسکین...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب افتادن و سقوط کردن

تعبیر خواب افتادن و سقوط کردن
رویاهای سقوط شایع ترین در میان تمام رویاهای مشترک ما در طول عمر زندگی همه ماست . محققان می گویند این انسان به طور متوسط در مورد خواب های مربوط به سقوط حدودا برای هرفرد 5 بار در طول زندگیش...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب دعوا تعبیری امروزی و جدید

تعبیر خواب دعوا تعبیری امروزی و جدید
تعبیر از نگاه روانپزشکی و مدرن از دیدگاه روانشناسی مدرن دعوا و در گیری در خواب نشان دهنده نوعی مبارزه در بیداری شماست . اغلب این رویاهای نمایندگی مستقیم از آنچه در جریان است در زندگی شما هستند را نشان...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا