۲۷
ارد
با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. سیب زمینی در خواب ما بسیار تاثیر مثبت در زندگی ما دارد . از نگاه معبرین اگر سیب رمینی که می بینیم سالم باشد بسیار عالی است و موفقیت را برای ما نوید می دهد برای یافتن تعبیر خود ادامه این متن دنبال کنید. 1ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی...
۲۷
ارد
با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن تمساح ذز خواب نشان ادم دزد است و درکل دیدن تمساح در خواب خوب نیست و ممکن است. مشکل جدی برای شما معنی دهد. برای فهمیدن این مطلب به ادامه این موضوع مراجعه کنید. مردی دزد می‌باشد. اگر ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، یـعـنـی در آب غرق می‌شوی،...
۲۷
ارد
با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن خواب برف برای ما نشان غم و اندوه برای ما باشد ولی نعمت هم تعبیر شده است اما میزان ان باید اندک باشد. اما بیشتر معبران دیدن برف را غم و اندوه تعبیر کرده اند. محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در...
۲۷
ارد
به وب سایت اموزش یک خوش امدید. اسب در خواب های ما به چه معناست معبرین گفته اند اسب نشان ارزو و خواسته های ما ار دنیاست و به ما می گوید در اینده می توانیم به ارزوهایمان برسیم یا نه معبرین نوشته اند اسبی که سوارش می شویم رام هست و یا رام نیست و به اسطلاح چموشی  می کند می توانید برای اگهی...
۲۷
ارد
سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. خواب سکه طلا می تواند دو وجه مثبت و منفی برای بیننده خواب داشته باشد . این دو وجه بستگی به جنسیت ببیننده خواب دارد اگر مردی ببیند که سکه طلا دارد از نظر معبرین خوب نیست و به طوری کلی دیدن طلا را برای مردان خوب نمی دانند ولی اگر زنی در خواب سکه طلا ببیند...
۲۷
ارد
با سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید. دیدن خانه خدا در خواب بسیار خوب است و منافع مادی و معنوی فراوانی برای شخص بیننده خواب دارد.معبرین گفته اند اگر خواب ببیند به حج رفته ثوابی به همان اندازه خواهد برد و یا واقعا به مکه می رود اگر می خواهید راجب تعبیر خواب رفتن به مکه بیشتر اطلاعات پیدا کنید ادامه این مطلب...
۲۷
ارد
سلام به وب سایت اموزش  یک خوش امدید. می خواهم نرم افزاری را به شما معرفی کنم که به کمک ان به راحتی خواب های خود را تعبیر کرده و به اسانی از ان استفاده کنید این نرم افزار به طور جامع تعبیرهای کلی از معبرین بزرگ مانند ابن سیرین را در خود جای داده است و به طور جامع و گسترده در این نرم...
۲۷
ارد
سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید دیدن خواب جوجه تیغی به معنای دشمنی بد خو از طرف معبرین تعبیر شده است و گفته می شود. اگر او را از پای دراوردید بر چنین فردی در زندگیتان پیروز خواهید شد و اگر گوشت او را خوردید مال دشمنتان را خواهید خورد برای اطلاع بیشتر در مورد تعبیر خوابتان ادامه این مطلب را دنبال کنید....
۲۷
ارد
به وب سایت اموزش یک  خوش امدید. خون دماغ شدن در خواب چه معنایی دارد؟ ایا می توان از ان برداشت مثبتی  داشت . دیدن خون در خواب های ما می توان معنای متفاوتی داشته باشد به این شکل که بعضی از معبران گفته اند چیزی که ما به عنوان خون در خواب می بینم شاید واقعا خون نبوده و تعبیر ان به رنگ ها...
۲۷
ارد
سلام به وب سایت اموزش یک خوش امدید . دیدن سفید شدن مو در خواب های ما چه معنایی می تواند داشته باشد ایا می توان برداشت منفی از این خواب  داشت, یا این که معنای ان معنایی مثبت برای بیننده خواب خواهد بود. دیدن خواب سفید شدن مو اگر از نظر پیر شدن در خواب شما معنی دهد, این خواب از نگاه دانیال نبی...