f1
العربية للأحبار و الطابعات و ماكينات التصوير
 شات
Wordpress Backlinks

با فرد افسرده چگونه رفتار کنیم؟

مهمترین رفتاری که با یک فرد افسرده باید انجام دهیم مراجعه به پزشک و کسب اطلاعات است و حمایت ما نباید با شروع درمان دارویی پایان پذیرد بلکه تا آخرین لحظات باید جلسات مشاوره و روان پزشک او را به...
ادامه مطلب »

ایا عبارت های تاکیدی مثبت می تواند افسردگی را درمان کند

برخی از مردم فکر می کنند عبارات تاکیدی ساده تر از آنی هستند که بتوانند کارساز باشند اما ع بارت تاک یدی چه چ یزهایی هستند؟ آنچه که ما در درونمان ایجاد میکنیم در خارج از وجود ما انعکاس می...
ادامه مطلب »

چرا افکار صبحگاهی تمام روز ما را می توانند تحت تاثیر قرار دهنده

چرا عبارات تاکیدی را در صبح ها بعد از بیدارشدن از خواب و دیگری زمان پیش از خواب باید تکرار کنید؟ در این زمانها عبارات تاکیدی به طور مستقیم وارد ضمیرناخودآگاه ما می شود. ما همان چیزی هستیم که می...
ادامه مطلب »

درمان افسردگی از طریق تغییر در دیدگاه

از خود بپرسید این افکار تا چه حد به واقعیت نزدیک و مرتبط است؟ شما با کمی بررسی و تمرکز بر نکات مثبت و قابلیتشان می توانید باورهای مخرب و منفی خود را تغ ییر ده ید. برای تغییر باورها...
ادامه مطلب »

باورها و اعتقادات فرد افسرده

از جمله باورهای مخرب و اشتباه که شخص افسرده به آن دست به گریبان است وگاهی دیده شده است که آن را به فرزندان خود هم منتقل کرده است و زمینه ساز بسیاری از گرفتاری ها و شکست و تشدید...
ادامه مطلب »

دانشمندی به نام “ایرون بک” درباره افسردگی چه می گوید

1. دید منفی نسبت به خود 2. تمایل به تفسیر وقایع محیطی و جهان با دید پرتوقع وخشمناک 3. انتظار رنج و ناکامی درباره آینده . او در بسیاری از موارد فکر میکند که خدا او را فراموش کرده است...
ادامه مطلب »

افراد افسرده چگونه تفکراتی نسبت به خود و دیگران دارند

از دیگر موارد مهم در افکار منفی فرد افسرده پذیرش کم خود به همان صورت و همان شخصیتی که دارا می باشد و احساس گناه داشتن فراوان است. این اشخاص وسواس فکری در رنج هستند و دائما با خود و...
ادامه مطلب »

فرد افسرده به چه علتی افکار منفی و غیر سازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از: 1. خود 2. مردم و طبیعت 3. آینه خویش منفی و مخرب است و فرد در ضمیرناخودآگاهش خود را بی ارزش، ناتوان، دارای مشکلات زیاد و مقصر و گناهکار و غیر...
ادامه مطلب »

افسردگی در پیری چگونه است؟

افسردگی در پیری شدت بیشتری دارد که می توان از علتهای پیدایش آن به افزایش سن، بیماریها، از دست دادن شغل و بازنشستگی، فوت دوستان و آشنایان، جداشدن فرزندان و تشکیل خانواده شان نام برد ولی به هرحال بیماری است...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا
f1
العربية للأحبار و الطابعات و ماكينات التصوير
 شات
Wordpress Backlinks