خانه » تعبیر خواب

آرشیو دسته بندی: تعبیر خواب اشتراک!

سایت تعبیر خواب


تعبیر خواب پنير

تعبیر خواب پنیر از نگاه معبرین امروزی: پنیر بازتابی از سلامتی است. در کتاب خواب میلر نوشته شده است دیدن پنیر در خواب نمایند چیزهایی خوبی باشد که شما کتاب خواب Tsvetkov نوشته شده است که پنیر ثروت است. درکتاب خواب...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پنبه

شاید شما در خواب تعبیر خواب پشم تعبیر خواب پنبه از نگاه معبرین امروزی: تعبیر خواب پنبه مزارعه پنبه – یک سفر غیر معمول با یک دوست.اگر خواب برداشت پنبه دیدید نشان از بارداری است.مردی اگر خواب ببنید نشان از این...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پله

  پله در زندگي روزمره ما وسيله اي است که ما را از محلي پست به جائي مرتفع مي رساند و باعث سعود ماست. از گودال بالا مي آورد يا از کف حياط خانه به بام منتقل مي نمايد. همه...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پشه

تعبیر خواب پشه از نگاه معبرین امروزی: دیدن پشه در خواب نشان از حجوم دشمنان و کلاهبردارنان است. پشه کسانی هستند که باعث رنج شما خواهند شد. زمانی که شما پشه ها را بکشید شما خوش شانس خواهید بود پس...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پشم از نگاه معبرین امروزی: دیدن پشم در خواب ما نشان از گسترش دامنه منافع شماست . دیدن پشم کثیف در خواب نشان از این است که شما باید با نگارش الهی و دینی احترام بیشتری بگذارید. به...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب سینه(پستان) اگر دختری جوان خواب دید که درناحیه قسه سینه اش دچار جراحت شد حاکی از این است که ممکن مشکلی برای او پیش بیاید .اگر دیدید سینه هایتان الود یا پژمرده شده است نشان از ناامیدی بسیار بزرگ در...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پسته

پسته از نگاه معبرین امروز دیدن خواب پسته مربوط به لذت هایی دارد که لذت بسیار کوچک و ناچیزی است.   تعبیر خواب پسته از نگاه معبرین سنتی و قدیمی: پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز از نگاه  معبرین امروزی: اگر خواب پرواز دیدید و در جاهای غیر معمول فرود امدید رویداد های غیر منتظره در زندگی واقعیتان است. اگر خواب دیدید عقاب در حال پرواز در اسمان علامت از واقعت مبارزه تلخ...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب دیدن پرندگان

  تعبیر خواب پرنده از نگاه معبرین امروزی: دیدن پرندگان خواب نماد هدف, ارمان و امید است.انها همچنین منعکس کننده شادی و عشق نیز هستند . شما ممکن است در حال تجربه آزادی معنوی و آزادی روانی باشید. بیشترین اهمیت دیدن...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب تعبیر پرتقال

تعبیر خواب پرتقال از نگاه معبیر امروزی:   تعبیر خواب پرتقال به معنی بهبود وضع فیزکی شما و یا بهبود وضع روحی شماست. از کتاب Miller’s dream book دیدن درختان پرتقال سالم و میوه های رسیده اش نشان از یک محیط...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا