۱۴
آبا
برخورد دهنده هادرون بزرگ اروپا ( LHC شتاب دهنده ذره اي يا) که سرعت همه چيز را حتي بيشتر از راکتهاي فضايي مان بالا مي برد. بزرگترين و بدترين بالابرنده جرم در دنياست است  استيو نان" پروفسور فيزيک"  M.I.T . که از LHC استفاده می کند.نان" و هزاران دانشمند ديگر" ذرات اتم را به مسافران زمان تبديل مي کنند ،پروتونها را مي گيرند به آنها شتابي...
۱۴
آبا
[caption id="attachment_1174" align="alignnone" width="493"] فضا زمان[/caption] زمان و فضا، رابطه تنگاتنگي با هم دارند. ما با سرعت به نقطه اي مي رسيم که بايد به فکر ،فضا - زمان با هم باشيم به جاي اينکه فضا و زمان رو از هم جدا فرض کنيم . که البته نقطه هيجان انگيزيست، نه ؟ جاذبه ، زمان را کند مي کند. و اين کليد سفر در زمان...
۱۳
آبا
[caption id="attachment_1243" align="alignnone" width="483"] کره زمین[/caption] ماجرا از اين قرار هست که زمين جامد نيست. زمين يک جور توپ قابل انعطاف يا ژله اي يا چيزي شبيه به اين هست و هر روز ، وقتي جزر و مد اتفاق مي افته زمين مثل يک توپ تغيير شکل مي ده و زمين زير پاي شما کمابيش بالا و پايين مي رود .بسته به اينکه شما کجاي...
۱۳
آبا
[caption id="attachment_1233" align="alignnone" width="442"] ساعت اتمی[/caption] NIST-F1 ساعت اتمي سيزيوم ،که لرزش هسته اتم را اندازه مي گيرد اين ساعت، 9 بيليون بار در ثانيه مي زند .واين يعني 10 ميليونيم از 1 بيليوم ثانيه اين ساعت ، فرکانس يا فاصله زمان رو .تا 16 رقم اندازه مي گيره چرا اين مهم هست؟ ،دليل اندازه گيري زمان يا فرکانس با چنين دقتي که البته تعدادشون...
۱۲
آبا
زمان [caption id="attachment_1174" align="alignnone" width="395"] فضا زمان[/caption]   همه ما آرزو داريم وقت بيشتري داشته باشيم تنها اگر راهي براي فرار از مرزهاي آن وجود داشته باشد دوست داريم در زمان سفر کنيم ،به گذشته هاي دور يا صدها سال، رو به آينده  بهترين مغزهاي متفکر دهها سال است که در تلاش براي به واقعيت پيوستن اين رويا بوده اند بدون اينکه هيچ موفقيتي به...