f1
العربية للأحبار و الطابعات و ماكينات التصوير
 شات
Wordpress Backlinks
خانه » 2017 » مارس

آرشیو ماهانه: مارس 2017


تعبیر خواب دزد و دزدی تعبیر امروزی وجدید

تعبیر خواب امروزی از دیدن دزدی در خواب هایتان: اگر در خواب شما دزد هستید نشان می دهد که  ترس از دست دادن ان چه شما بسیار ان را دوست داردید را نشان می دهد . شاید دزدی در خواب...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب سرما از نگاهی جدید و امروزی

تعبیر خواب امروزی و جدید از سرما: خواب سرما که هوا برای شما سرد است. نشان می دهد که شما در حال تجربه دستیابی به موفقیت در بعضی از مقاطع زندگی خود هستید . متناوبا،ویا شاید هم شما احساس انزوا ودوری...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب حمام در خواب های ما به صورت کامل

تعیر خواب به صورت علمی و روانشناسی همانطور که در بیداری زندگی، زمانی که در حمام در خواب شما اغلب خوشایند است، جنبه های صمیمی از زندگی شما در برخوردهای صمیانه با دیگران است که از جمله ان : تسکین...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب افتادن و سقوط کردن

رویاهای سقوط شایع ترین در میان تمام رویاهای مشترک ما در طول عمر زندگی همه ماست . محققان می گویند این انسان به طور متوسط در مورد خواب های مربوط به سقوط حدودا برای هرفرد 5 بار در طول زندگیش...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب دعوا تعبیری امروزی و جدید

تعبیر از نگاه روانپزشکی و مدرن از دیدگاه روانشناسی مدرن دعوا و در گیری در خواب نشان دهنده نوعی مبارزه در بیداری شماست . اغلب این رویاهای نمایندگی مستقیم از آنچه در جریان است در زندگی شما هستند را نشان...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب اخراج شدن به صورت کامل و جدید

  تعبیر خواب مبتنی بر علم روانپزشکی اخراج رویای از اخراج شدن از کار نشان دهنده احساسات طرد، قطع، یا نبود دوست داشتن است. پایان یک وضعیت، یا رابطه در بیدار شما نشان می دهد. احساسات در خواب در مورد...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب ادرار كردن به صورت کامل و جدید

این تعبیر امروزی و روانپزشکی هست. دفع ادرار رویای ادرار نشان دهنده رهایی از تنش.تسکین درد هاست خود که یکی از مشکلات شما شده است  که مدت زمان طولانی فکر شمار را درگیر کرده باشد. همچنین ممکن است رهایی از...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب اذیت و آزار به صورت کامل

اذیت کردن به رویا که شما مورد اذیت و آزار هستید را نشان می دهد که شما احساس ناتوانی و درماندگی در برخی از وضعیت بیداری خود دازید . شما تحت استرس عاطفی فوق العاده ای هستید که شما باید...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب ارزانی شدن در خواب

تعبیر خواب ارزانی یوسف نبیعلیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود تعبیر, خواب, ارزانی,تابیر خواب , خواب سفر ,تبیر خواب ,تعبیر خواب خورشید , خدای متعال از خود ,تعبیر, خواب تعبیر ابن سیرین , حسب ,تعبیر خوای ,تعبیر خوا تعبیر...
ادامه مطلب »

تعبیر خواب آزاد شدن

تعبیر خواب آزاد شدن حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد،...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا
f1
العربية للأحبار و الطابعات و ماكينات التصوير
 شات
Wordpress Backlinks